La Pedagogia Montessori es basa en crear un marc de llibertat que proporcioni a cada nen les experiències adequades a la seva etapa de desenvolupament, per tal que, a més de conèixer el món per adaptar-s'hi i assumir responsabilitats per a la seva millora, es pugui desenvolupar plenament com a ésser humà. El seu nom prové de la Dra. Maria Montessori, qui va desenvolupar aquesta metodologia a Itàlia a principis del segle XX. La Dra. Montessori va ser la primera dona metge al país i quan va acabar els estudis, va començar a treballar amb nens amb necessitats educatives especials. A partir de La seva aproximació científica, va poder conèixer i estudiar com es desenvolupen i aprenen els nens i a partir d’aquí, va dissenyar un ambient i currículum per a cada etapa des dels dos anys i mig fins els dotze anys.

Galeria