Detalls
DatesProperament noves dates
Duració16 hores
IdiomaEspanyol i Anglès
ProfessorsDani Cañigueral Viñals, Saša Lapter i Renée Classen


El curs i el material ofert seran en llengua anglesa i espanyola, amb l’ajuda d’un intèrpret professional.

El nen del segon pla de desenvolupament vol conèixer les lleis que regeixen el nostre univers. Com a part de l'educació còsmica, els guies oferim als nens les claus perquè descobreixin aquestes lleis i la seva funció dins l'ordre còsmic.

La física i la química estudien el funcionament de la matèria i la seva interacció amb l'energia. Tots estem fets de matèria i conèixer el seu funcionament ens ajuda a entendre tot el que veiem al nostre voltant.

Aquest petit curs pretén donar un repàs bàsic dels principals conceptes en física i química, oferir una visió general del llegat Montessori en aquest camp i facilitar recursos i idees pràctiques per treballar l'energia, les màquines i la matèria. Tot això és un bon complement al currículum que s'ofereix en els cursos AMI.

Aquestes 16 hores de curs pretenen també iniciar posteriors trobades i cursets al voltant de la física i química i del seu rol dins l'educació còsmica.

A guies AMI en l'etapa de 6 a 12 anys. Per poder obtenir el certificat oficial d'aquest curs d'actualització AMI, s'ha de disposar del Diploma AMI 6-12, i ser socis de AMI o de qualsevol altra organització afiliada a AMI.

 • Definir la física i la química, els seus camps d'estudi, la seva importància en la vida actual i la relació amb les altres àrees en l'educació còsmica.
 • Identificar alguns conceptes significatius de física i química utilitzats en el treball en l'etapa de 6 a 12 anys.
 • Conèixer part el llegat Montessori al voltant de la física i química en l'educació còsmica.
 • Conèixer propostes de Treball al voltant dels àtoms i molècules.
 • Conèixer propostes de Treball de l'energia, els seus tipus i fonts.
 • Conèixer propostes de Treball al voltant de la força i les màquines.
 • Dissenyar activitats pràctiques dins l'ambient preparat de 6 a 12 anys.
 • Establir les bases per a futurs cursos i trobades al voltant d'aquests temes.

 • Què és la física i la química
 • Fonaments bàsics de la física i la química
 • El seu important paper dins l'educació còsmica
 • Activitats relacionades amb la física i la química en les altres àrees del currículum
 • Els materials i propostes en el llegat Montessori
 • Bibliografia i recursos actuals sobre Montessori i la física i la química
 • Fonaments, històries, activitats i materials per al treball de:
  • La matèria: Treball amb els àtoms i molècules
  • Energia: formes i tipus. L'electricitat
  • La força
  • Les màquines: màquines simples
 • Aspectes pràctics de l'experimentació en un ambient de 6 a 12 anys

Abans de les sessions s'organitzarà una trobada virtual facilitant material i lectures prèvies significatives per al curs.

Durant les 16 hores telemàtiques, es combinen classes teòriques amb activitats pràctiques relacionades amb els materials facilitats.

Es pretén la participació activa per compartir dificultats i solucions per a la posada en pràctica de les propostes.

Es requereix l’assistència total i la participació activa en totes les classes en directe.

A l'acabar el curs, s'obté el certificat oficial de l'Association Montessori Internationale (AMI) del curs d'actualització en física i química

Galeria