El Cicle de Jornades Montessori s.XXI és un programa de sessions que tenen per objectiu aprofundir en diferents aspectes de la Pedagogia Montessori. Està especialment dirigit a professors, psicòlegs, pedagogs, pares, mares i persones que treballen en l’àmbit de la docència o suport al creixement dels nens i nenes de qualsevol edat.

Dates, lloc i horari
DataDissabte, 12 de maig de 2018
Horari9.30-13.30 hores
LlocAula Montessori d'Educació Infantil
Montessori Palau Girona

Contingut:

1Què és la creativitat?

2D'on neix la creativitat?

3La creativitat i la Pedagogia Montessori:

3.1La creativitat: una assignatura específica o un eix transversal?

3.2L'ambient preparat per fomentar la creativitat

3.3Creativitat i la formació de la persona

3.4Com convertir la creativitat en una competència professional?

4Exercicis pràctics amb material Montessori

5Documentació bibliogràfica amb articles científics de referència

Responsables de la formació:
Guies AMI Montessori de 3 a 6 anys i de 6 a 12 i mestres del Montessori Palau Girona.