El Montessori-Palau International Research and Training Center (MIRTC) es troba en unes modernes instal·lacions ubicades a la ciutat de Girona, concretament, al CCE Montessori-Palau, un col·legi privat no concertat que ha estat aplicant el Mètode Montessori durant gairebé dues dècades. Poques escoles al món han evolucionat d'un col·legi tradicional a un col·legi Montessori amb tant d'èxit i convicció. La nostra constant recerca educativa i la implementació d'innovacions pedagògiques han portat al CCE Montessori-Palau a convertir-se en un centre de referència nacional i internacional.

Galeria